100 000!

Kulturrådet har bevilget 100 000 kroner til Det Åpne Teaters teaterklubb. Jeg skrev søknaden i desember, og nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet! Fra søknaden har jeg hentet ut et avsnitt om målene for teaterklubben:

•    Å gi barna scenekunstopplevelser av høy kunsterisk kvalitet.
•    Å gjøre barna kjent med teater generelt og teatret vårt spesielt. Herunder sorterer teatrets
virkemidler.
•    Å skape en arena som gir rom for barnas opplevelse av forestillingene, med fokus på verbale,
fysiske og visuelle uttrykksformer.
•    Å skape en sosial sammenheng omkring teateropplevelsen.
•    På sikt å opprette en teatergruppe for barn hvor de selv kan uttrykke seg i en kunsterisk form

Les mer om saken og om andre tildelinger på kulturrad.no