Masteroppgaven min

For den som har lyst til å lese om teater for barn og unge, kan masteroppgaven min kanskje være noe. Den heter «Teatralitet og troverdighet – om forholdet mellom barns dramatiske lek og teatralt teater i Suzanne Ostens barnetragedier» og kan lastes ned på Universitetet i Oslo sine hjemmesider. For den som har lyst til å lese noe litt kortere, kan jeg anbefale Petra Helgesens artikkel om dramatikk for barn og unge på Barnebokkritikk.no

Legg igjen svar

You must be logged in to post a comment.