Arkiv for januar 2012

På Kunstløftet.no: Om tilstanden for norsk scenekunst for barn og unge

Jeg uttaler meg om tilstanden for (scene)kunst for barn på Kunstløftets hjemmesider. I tillegg til en rekke andre mennesker som også mener (eller har blitt oppfordret til å mene) noe om saken. Jeg mener følgende: Lisa Nagel: teaterviter, dramaturg og kritiker. Prosjektleder for SceSam. Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har […]

SceSam: Scenetekst for samtidsbarn

Jeg er prosjektleder for SceSam: Scenetekst for samtidsbarn. SceSam er et utviklings- forsknings- og produksjonsprosjekt som har til hensikt å åpne dører og å skape konkrete møter mellom kunstnerisk praksis og teoretisk forskning innen feltet scenekunst for barn mellom 3 og 9 år. Over hele landet produseres det et stort antall forestillinger for denne målgruppen. […]

Barnebokkritikk.no

Med jevne mellomrom skriver jeg scenekunstkritikker for barnebokkritikk.no. Mine kritikker kan du lese her.

Kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk

Fra og med høsten 2011 sitter jeg i kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk. Sammen med meg sitter Nils Johnson, Thomas Lægreid Gundersen, Saila Hyttinen ogMasja Abrahamsen. Kunstnerisk råd er Norsk scenekunstbruks rådgivende organ.

Sceneweb.no

Jeg jobber som teatervitenskapelig konsulent for Sceneweb.no. Sceneweb er en scenekunstdatabase med oversikt over noe av det som spilles på norske scener i dag og et historisk arkiv.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høsten 2011 har jeg hatt et vikariat som høgskolelærer i dramaturgi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Denne våren skal jeg undervise i førsteklasse i drama og teaterkommunikasjon, i tillegg til at jeg får være med på å planlegge den kommende masteren. Du kan lese mer om studiet her: Drama og teaterkommunikasjon

Fant ikke