Kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk

Fra og med høsten 2011 sitter jeg i kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk. Sammen med meg sitter Nils Johnson, Thomas Lægreid Gundersen, Saila Hyttinen ogMasja Abrahamsen. Kunstnerisk råd er Norsk scenekunstbruks rådgivende organ.