SceSam: Scenetekst for samtidsbarn

Jeg er prosjektleder for SceSam: Scenetekst for samtidsbarn.

SceSam er et utviklings- forsknings- og produksjonsprosjekt som har til hensikt å åpne dører og å skape konkrete møter mellom kunstnerisk praksis og teoretisk forskning innen feltet scenekunst for barn mellom 3 og 9 år. Over hele landet produseres det et stort antall forestillinger for denne målgruppen. SceSam ønsker å bidra til at noen av disse produksjonene får anledning til å jobbe systematisk med å utvikle avanserte kunstneriske strategier for å kommunisere med et barnepublikum.

 

Vi er overbevist om at ved å forene gode kunstneriske krefter med akademisk spisskompetanse i konkrete prosjekter, vil vi være i stand til å utvikle nyskapende og utfordrende scenekunstproduksjoner som kommuniserer godt med sitt barnepublikum på målgruppens estetiske premisser, enten barna er tilskuere eller mer aktive medskapere.

 

Vi skal derfor utfordre kunstnere og forskere til å arbeide målrettet med kunstneriske problemstillinger, både i verksteder og produksjoner, knyttet til det å skape og spille for barn. SceSam skal legge til rette for det skapende arbeidet ved å tilby bistand fra den nødvendige fagkompetansen, være seg en regissør, en dramaturg, en barnekulturforsker eller en dramatiker. SceSam tilbyr også et nettverk av mulige samarbeidspartnere for interesserte kunstnere. Samtidig skal SceSam sørge for at de erfaringene man gjør seg i hvert enkelt prosjekt blir akkumulert og tilgjengeliggjort for offentligheten i form av fagseminarer, arbeidsvisninger, forskningsartikler, audiovisuell dokumentasjon og nettsider (Sceneweb.no, dramatikkenshus.no).

 

Prosjektleder: Lisa Nagel

Styringsgruppe: Lisa Nagel, Faith Guss, Lise Hovik og Kai Johnsen.

Dramatikkens hus er prosjektets hovedsamarbeidspartner.

 

For mer informasjon, kontakt Lisa Nagel på lisamnagel@gmail.com