Innlegg på jubileumsdagene til Landslaget Drama i skolen

Den 20. april holder jeg et innlegg på Landslaget Drama i skolens 50-årsjubileum. Innlegget skal handle om kvalitet i scenekunst for barn.

Andre bidragsytere er Teaterkompaniet NIE, teaterkompaniet Eilertsen og Granados, Aud Berggraf Sæbø og Kari Mjaaland Heggstad.