Kommentarartikkel om kritikk av scenekunst for barn og unge

Barnebokkritikk.no kan du lese min kommentarartikkel Skal kunsten trumfe barn eller omvendt? om kritikk av scenekunst for barn og unge.

Scenekunstkritikkene jeg og andre har skrevet finnes  her.