SceSam får 200 000 i støtte fra Kunstløftet!

Med fare for å lenke saker i sirkel: Kunstløftet har gitt 200 000 i støtte til SceSams prosjekt «Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn». Nærmere informasjon om prosjektet skal bli tilgjengelig både her og på Dramatikkens hus sin Plogg (prosjektlogg) så snart vi har fått satt oss ned og trukket pusten. Les mer om de andre tildelingene her.

Om SceSam skriver Norsk kulturråd:

Prosjektet SceSam- scenekunst for samtidsbarn stiller spørsmålet Hva skjer med kunsten når den blander seg med barna? Prosjektleder og dramaturg Lisa Nagel utvikler ideer til sceneproduksjoner for barn gjennom å koble skapende kunstnere sammen med grupper av barn i alderen 3-9 år. Seks kunstnere skal jobbe med hver sin gruppe barn i verksteder over tid. Kunstnerne vil undersøke hvordan man kan skape reell dialog med barna som ivaretar barna som medskapende og samtidig bevarer kunstneriske kvaliteter. Prosjektene skal vises og diskuteres våren 2013, og erfaringer deles gjennom fagartikler, seminarer og på nett. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dramatikkens Hus i Oslo, Propellen teater i Trondheim, Norsk skuespillersenter og Assitej Norge.

Jeg ser fram til å arbeide med dette prosjektet og ønsker velkommen forespørsler om projektets innhold og form.