Kunstforbarn.no


Kunstforbarn.no var et prosjekt støttet av Norsk kulturråd som hadde til hensikt å utvikle nettsider for kritikk og omtale av kunst for barn og unge.

Til tross for at de ulike kunstfeltene har egne nettsider/tidsskrifter, er det svært få av kritikkene og svært lite av det redaksjonelle stoffet som omhandler kunst for barn og unge. I media generelt begrenser det seg gjerne til omtaler eller reportasjer om glade barn i steden for faglig fundert kritikk eller perspektiverte artikler. Med unntak av barnebokkritikk.no er det få eller ingen medier som har et slikt fokus. Målet med forprosjektet var følgelig å utrede hvorledes man best kan utvikle/bygge opp og drive et nettsted som har kunst for barn som nedslagsfelt.

Prosjektet ble ikke videreført.

Norsk Kulturrad

Norsk Kulturrad

Legg igjen svar

You must be logged in to post a comment.